סיור במפעל

1 בערך (4)

חֶברָה

1 בערך (2)

מִשׂרָד

rnd (1)

צוות עיצוב מו"פ

1 בערך (12)

פתח כלי מוצרים

1 בערך (8)

בדיקת עיבוד

1 בערך (10)

ייצור עובש

7ad758aa9736be9db6ea027e700e8cc

הזרקה

f15

סדנת ייצור

בדיקת מוצר

מַחסָן

מַחסָן

מַחסָן